Behöver du hjälp med din pump/pumpstation läs under fliken Service.

Sörkrokens samfällighetsförening startade år 2018, läs gärna mer under fliken Om oss.

SENASTE NYHETSBREVET


Årsmöte 17 Maj

Välkomna på årsmöte den 17 Maj.

Vart: Bygdegården i Kärna

Tid: 18:30

/Varmt välkomna hälsar styrelsen!


Dagordning

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordförande    justera protokollet
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Revisionsberättelsen
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Motioner
 8. Ersättning till styrelsen 2022
 9. Ersättning till revisorer
 10. Fastställande av serviceavgiften 2022
 11. Val av styrelseordförande 1 år
 12. Val av två styrelsemedlemmar 2 år
 13. Val av två suppleanter 1 år
 14. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant 1 år
 15. Val av valberedning 1 år
 16. Övriga frågor
 17. Meddela plats vart protokoll hålls tillgängligt

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

 

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVETNyhetsbrevet innehåller aktuell information som rör föreningens medlemmar.

28 medlemmar prenumererar.


Verksamhetsberättelse