Behöver du hjälp med din pump/pumpstation läs under fliken Service.

Sörkrokens samfällighetsförening startade år 2018, läs gärna mer under fliken Om oss.

SENASTE NYHETSBREVET


Information från styrelsen gällande årsstämman den 8 juni 2021

Hej

Styrelsen planerar genomföra årsstämman tisdagen den 8 juni klockan 18.30. På grund av rådande situationer med Covid -19 förlägger vi stämman hos ordförande Hans Yngvesson med adresser Dalen 210. Där har vi möjligheten att vara i en större ”maskinhall” med gott om utrymme mellan deltagarna. Självklart anpassar vi oss efter rådande situation och följer de rekommendationer som FHM har vid datum för stämman. Håll er uppdaterade via Hemsidan.

Den inställda stämman som skulle genomföras den 22 april 2020 gör att vi har två års händelser att redovisa. Styrelsen satt kvar av förklarliga skäl och nu är det dags för genomgång av ekonomi, väsentliga händelser samt val av ledamöter.

En viktig rörelse på stämman är styrelsens önskan att börja förhandla med Kungälvs kommun om ett övertagande av Sörkrokens samfällighetsförening. Styrelsen kommer redovisa för- och nackdelar med att släppa ifrån sig föreningen. Kommunen förhandlar redan idag med ett antal andra föreningar. Enligt våra stadgar så måste ett majoritetsbeslut för att styrelsen skall ha mandat till att genomföra projektet.

Vi är den […]

Information från styrelsen gällande prisändring av förbrukningsavgiften från den 1 januari 2021

Hej,

Föreningen följer Kungälvs Kommuns taxa för vatten och avlopp. Kommunen har höjt priserna från och med den 1 januari 2021 och vår gemensamma förening följer Kungälvs Kommuns taxa.

Det nya priset är 34,65 kr per m3 enligt styrelsebeslut den 22 februari 2021. Priset för enbart vatten är 13,87 kr och enbart spillvatten är 20,78 kr.

Då föreningen har nya avläsning- och faktureringsrutiner enligt tidigare information så kommer nästa räkning i början av maj. Om inget oförutsett händer och Kommunen gör ytterligare höjningar så gäller de nya priserna under 2021.

Se till att hålla dig uppdaterad genom att med jämna mellanrum gå igenom vår gemensamma hemsida. www.sorkrokens.nu

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVETNyhetsbrevet innehåller aktuell information som rör föreningens medlemmar.

25 medlemmar prenumererar.


Verksamhetsberättelse