Behöver du hjälp med din pump/pumpstation läs under fliken Service.

Sörkrokens samfällighetsförening startade år 2018, läs gärna mer under fliken Om oss.

SENASTE NYHETSBREVET


Årsmöte 17 Maj

Välkomna på årsmöte den 17 Maj.

Vart: Bygdegården i Kärna

Tid: 18:30

/Varmt välkomna hälsar styrelsen!


Dagordning

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordförande    justera protokollet
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Revisionsberättelsen
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Motioner
 8. Ersättning till styrelsen 2022
 9. Ersättning till revisorer
 10. Fastställande av serviceavgiften 2022
 11. Val av styrelseordförande 1 år
 12. Val av två styrelsemedlemmar 2 år
 13. Val av två suppleanter 1 år
 14. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant 1 år
 15. Val av valberedning 1 år
 16. Övriga frågor
 17. Meddela plats vart protokoll hålls tillgängligt

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

 

Information från styrelsen gällande prisändring av förbrukningsavgiften och föreningens serviceavgift från den 1 januari 2022

Hej.

Föreningen följer Kungälvs Kommuns taxa för vatten och avlopp. Kommunen har höjt priserna med 3% från och med den 1 januari 2022.

Det nya priset är 35,69 kr per m3. Priset för enbart vatten är 14,28 kr och enbart spillvatten är 21,41 kr.

Om inget oförutsett händer och Kommunen gör ytterligare höjningar så gäller de nya priserna under 2022.

Kommunen har också fattat beslut om ett nytt debiteringssystem för VA avgifter. Detta får konsekvenser för föreningens ekonomi och vi tvingas höja serviceavgiften med 500 kr per år. Det innebär att varje medlem från och med januari 2022 betalar 3500 kr per år i serviceavgift och vi debiterar 1167 kr per tertial i enlighet med styrelsebeslut den 8 december 2021.

Söker ni mer detaljerad information gällande kommunens beslut finns det att läsa på kommunens hemsida/VA taxor alternativt hör av er till någon i styrelsen i vår förening.

Se till att hålla dig uppdaterad genom att med jämna mellanrum gå igenom vår gemensamma hemsida. www.sorkrokens.nu

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVETNyhetsbrevet innehåller aktuell information som rör föreningens medlemmar.

27 medlemmar prenumererar.


Verksamhetsberättelse