Styrelsen konstaterar att en stämma nu i höst inte går att genomföra. Därför beslutar styrelsen att kalla till stämma våren 2021 som skall behandla både verksamhetsåren 2020 och 2021. Allt underlag för år 2020 finns klart.

Styrelsen fortsätter sitt arbete fram till vår 2021 då ny styrelse väljs. Våra firmatecknare kvarstår.

Mvh. Styrelsen