Hej

Styrelsen planerar genomföra årsstämman tisdagen den 8 juni klockan 18.30. På grund av rådande situationer med Covid -19 förlägger vi stämman hos ordförande Hans Yngvesson med adresser Dalen 210. Där har vi möjligheten att vara i en större ”maskinhall” med gott om utrymme mellan deltagarna. Självklart anpassar vi oss efter rådande situation och följer de rekommendationer som FHM har vid datum för stämman. Håll er uppdaterade via Hemsidan.

Den inställda stämman som skulle genomföras den 22 april 2020 gör att vi har två års händelser att redovisa. Styrelsen satt kvar av förklarliga skäl och nu är det dags för genomgång av ekonomi, väsentliga händelser samt val av ledamöter.

En viktig rörelse på stämman är styrelsens önskan att börja förhandla med Kungälvs kommun om ett övertagande av Sörkrokens samfällighetsförening. Styrelsen kommer redovisa för- och nackdelar med att släppa ifrån sig föreningen. Kommunen förhandlar redan idag med ett antal andra föreningar. Enligt våra stadgar så måste ett majoritetsbeslut för att styrelsen skall ha mandat till att genomföra projektet.

Vi är den enskilt största föreningen med ca 265 fastigheter. En väl fungerande anläggning men som kräver många frivilliga insatser och stor teknisk kompetens för fortsatt drift. Ett antal mycket energiska, kunniga och drivna medlemmar har startat upp och sett till att föreningen är var den är. Mycket imponerande på alla sätt och tills ett pris som ligger långt under de priser som cirkulerar när de gör i annan regi. Avgiftshöjningar från kommunerna samt stor respekt för att hitta medlemmar som är beredda att göra allt det jobb som krävs för att vara ett av de argument som gör att styrelsen föreslår och förhandling. Mer info kommer på stämman.

Välkomna den 8 juni

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Dagordning

 1. Val av ordförande för stämman
 1. Val av sekreterare för stämman
 1. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordförande justera protokollet
 1. Styrelsens verksamhetsberättelse
 1. Revisionsberättelsen
 1. Ansvarsfrihet för styrelsen
 1. Motioner
 1. Eventuellt övertagande av föreningen
 1. Ersättning till styrelsen 2020 & 2021
 1. Ersättning till revisorer
 1. Fastställande av serviceavgiften 2021
 1. Val av två styrelsemedlemmar 2 år
 1. Val av tre suppleanter 1 år
 1. Val av ordförande 1 år
 1. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant 1 år
 1. Val av valberedning 1 år
 1. Övriga frågor

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!