Hej,

Föreningen följer Kungälvs Kommuns taxa för vatten och avlopp. Kommunen har höjt priserna från och med den 1 januari 2021 och vår gemensamma förening följer Kungälvs Kommuns taxa.

Det nya priset är 34,65 kr per m3 enligt styrelsebeslut den 22 februari 2021. Priset för enbart vatten är 13,87 kr och enbart spillvatten är 20,78 kr.

Då föreningen har nya avläsning- och faktureringsrutiner enligt tidigare information så kommer nästa räkning i början av maj. Om inget oförutsett händer och Kommunen gör ytterligare höjningar så gäller de nya priserna under 2021.

Se till att hålla dig uppdaterad genom att med jämna mellanrum gå igenom vår gemensamma hemsida. www.sorkrokens.nu

Med vänliga hälsningar

Styrelsen