Hej,

Hoppas allt är väl med Er under dessa speciella tider. Styrelsen arbetar på för fullt med vår gemensamma vatten- och avloppsförening. På grund av pandemin kunde vi inte genomföra den årliga stämman i april. Styrelsen har arbetat vidare och hoppas på att vi kan genomföra nästa stämma under april 2021.

Verksamheten fungerar väl men vi hanterar ett antal stora frågor som kräver ett stort engagemang från styrelsemedlemmarna. Det är allt från daglig drift av våra gemensamma pumpgropar till Kungälvs Kommun som ville höja avgifterna till samtliga fastighetsägare med 6000 kronor. Det är nu lagt på is och det är en av alla frågor som vi vill informera och diskutera vid nästa träff.

Förbrukningsavgiften har genom åren korrigerats med jämna mellanrum. Föreningen har valt att följa Kungälvs Kommuns taxa. Vi har över en tid fått prisändringar och måste därför korrigera priset från och med kvartal 4 2020 (okt – dec). Kvartal 4 faktureras i januari 2021.

Det nya priset är 30,12 kr per m3 enligt styrelsebeslut den 27 oktober 2020.

Under föreningens uppstart valde man att läsa av alla vattenmätare och fakturera kvartalsvis. Det innebär arbetsinsatser från både avläsningsteamet och administrationen. Under 2021 kommer vi ändra avläsning- och fakturering till tertialvis. Det innebär att det blir vid tre tillfällen istället för fyra. januari – april, maj – augusti och september tom december. Styrelsen har också beslutat höja serviceavgiften för nästa år till 3 000 kronor per år. En höjning med 600 kronor per medlem. Vi gör allt för att hålla nere kostnaderna men pga. reinvesteringar i pumpgropar och andra kostnadsökningar fick vi tyvärr fatta detta beslut.

Denna information kommer att skickas med som bilaga vid nästa fakturering. Se till att hålla dig uppdaterad genom att med jämna mellanrum gå in på hemsida.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen