Påminnelse ang inläckande dagvatten.

Viktig information till alla medlemmar i Sörkrokens Samfällighetsförening.

Spillvatten. = Avloppsvatten från alla fastigheter som pumpas till vårt gemensamma nät till kommunen via respektive fastighets och föreningens pumpgropar.

Dagvatten. = Regnvatten från takav-vattning och ytvatten samt vatten från dränering.

Arbetsgruppen har vid flera tillfällen noterat ett ökat flöde i vårt nät för spillvatten i samband med regnväder och snösmältning.
Kungälvs Kommunen har i brev till oss krävt att vi mycket noggrant kontrollerar varje fastighets separation av spill – och dagvatten.

Varje fastighetsägare har redan fått information om att kontrollera sin avlopps/dagvatten intstallation och rapportera resultatet till styrelsen. Behöver man hjälp med inspektionen så skall detta anmälas.

Det har gått ett antal månader nu och fortfarande saknar vi svar från ett antal medlemmarna.

Problemet kommer inte att försvinna  med mindre än att vi anstränger oss alla för att reda ut var/vid vilka anläggningar inläckagen sker.

Fortsätter flödet att variera i samband med regn/töväder kan kommunen kräva dryg ersättning för detta vilket drabbar oss alla.
Ett sätt att kontrollera flödet är att vid första bästa tillfälle med omfattande regn/töväder genomföra ett test på följande sätt:

1 Stänga av inkommande vatten med ventil invid vattenmätare.
2 Öppna locket på pumpgropen och lyfta isoleringsskivan.
3 Noga kontrollera om något inflöde till brunnen fortsätter genom porlande ljud av rinnande vatten eller om pumpen startar och stoppar återkommande

Om flödet till brunnen fortsätter vid stängd vattenventil förekommer inläckage av dagvatten. Detta skall ovillkorligen rapporteras till styrelsen och också åtgärdas.
Föreningens arbetsgrupp kommer att noggrant kontrollera vissa äldre fastigheter.