Revisionsberättelsen och Årstämmoprotokollet från årsstämman den 18 april 2018 finns att läsa under rubriken ARKIV nedan.