Styrelsen

Vill kontakta hela styrelsen klicka här.

Befattning Namn Telefonnummer E-post adress
Ordförande Hans Yngvesson 0723-716422 alt 0708-628946 hans.yngvesson@volvocars.com
Sekreterare Pernilla Royson 0704-554311 info@royson.nu
Kassör Hans Jacobson 0705-708980 hans.jacobson@outlook.com
Ledamot Stellan Johansson 0738-083334 alt 0303-226922 stellanjohansson28@gmail.com
Ledamot Sten-Erik Ingemarsson 0706-126159 alt 0303-226159 stenmatcho08@gmail.com
Suppleant Marcus Andersson 0706-360610 hisingsbacka@gmail.com
Suppleant Kent Knutsson 0733-261677 knutsson@garnet.o.se

Övriga förtroendevalda

Befattning Namn Telefonnummer E-post adress
Valberedning Ingemar Andersson
Valberedning Jan-Erik Larsson
Valberedning Ingela Dahlberg
Revisorer Christina Corneliusson ccornel1956@gmail.com 
Revisorer Marlene Carlsson carlssonmarlene@outlook.com
Revisorer Margareta von Rosen magganvr18@gmail.com