Ärade medlemmar i Sörkrokens Samfällighetsförening

På grund av tekniska problem har vi tyvärr fått med förbrukningen för kvartal 4 2019 i debiteringen. Det innebär att ni är debiterade för mycket på den räkning som gäller för perioden januari till mars 2020.

I genomsnitt är det ca 360 kronor per fastighet. I stället för att göra om eller skicka ut kreditfakturor som innebär mycket arbete och kostnader för vår gemensamma förening så korrigerar vi samtligas räkning för kvartal två.

Vi hoppas på samtligas förståelse för detta och är självklart ledsna för den uppkomna situationen. Det tekniska problemet är åtgärdat och vi tackar de uppmärksamma medlemmar som kontaktat oss utifrån en misstänkt för hög vattenförbrukning.

Hälsningar Styrelsen