Kungälvs kommun har i fullmäktige ensidigt beslutat att ta ut en fast avgift á 6000sek/år i för underhåll och drift av vatten och avlopp av alla anslutna fastigheter. Då vi somsamfällighetsförening ansvarar för drift och underhåll av vår anläggning har styrelsen emotsatt sig detta beslut. Våra medlemmar betalar redan för denna tjänst.

Samfällighetsföreningarna inom Kungälv har gått samman och haft bland annat ett möte i Kärna Bygdegård. Efter ett samtal med kunnig advokat beslutades att överklaga fattat beslut till Förvaltningsrätten.

Det är bara enskilda fastighetsägare som kan överklaga och detta måste göras senast 9 januari. Därför har vår styrelse beslutat att kontakta ca 20-30 medlemmar för att överklaga.Styrelsen har gjort i ordning allt underlag som behövs för att underlätta för de som överklagar till förvaltningsrätten och tar nu kontakt med dessa. Styrelsen kommer också att hjälpa till med, att via mail, skicka in överklagan.

Totalt bör det bli ca 200-300 olika överklagande sammanlagt från de olika föreningarna.

Föreningarna har också utsett en förhandlingsgrupp att kunna förhandla med kommunen om ev. annat belopp.

Vi återkommer med mer information. 

För styrelsen
Ewa Andegren