Koka ditt dricksvatten – gäller i sydvästra Kungälv. Kungälvs kommun har tagit prover som visar förhöjda halter av bakterier i det kommunala dricksvattnet och vi rekommenderar alla boende söder om Marstrandsvägen , Ytterby (ej Tunge), Harestad, Kärna, Lökeberg, Klöverön, Hermansby, Flateby, Hallbjörtorp, Lycke, Brunnefjäll, Tofta, Tjuvkil, Instön och Koön att koka sitt vatten. Koka allt vatten som du ska dricka eller använda i matlagning. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information finns på kommunens hemsida. www.kungalv.se/vaavbrott