Ägarändring

  Fastighetsbeteckning
  Gatuadress
  Nuvarande ägarens namn
  Nuvarande ägarens e-post

  Motion till årsmötet (skall vara styrelsen tillhanda senast 1 mars)

   Namn
   Gatuadress
   Telefonnummer
   E-post

   Mitt förslag (Tillåtna filtyper: DOC,DOCX,XLS,jpg,png,pdf) MAX 4 MB

   Skicka till styrelsen

   Detta meddelande kommer skickas till styrelsen.