Allmän information/jourgruppen 

Serviceventilerna i tomtgräns tillhör föreningen och får bara manövreras av personer som föreningen godkänt. Ventilerna är känsliga och kan därför lätt förstöras vid felaktig hantering. Reparation/utbyte av dessa är besvärligt och därmed dyrt. Behöver man stänga av/öppna en ventil – ring någon i jourteamet. 

Föreningen har överenskommit/avtalat med ett antal närboende personer (nedan kallat Jourteam) som har lämplig kompetens om att ingå i föreningens jourteam.  

Det är i första hand någon av dessa personer man tar kontakt med när något strular med vattentillförsel eller om t ex avloppssystemet larmar. 

Föreningen kommer att ha en färdiglastad släpkärra med reservdelar och ersättningspumpar i beredskap för att minska på insatstiden vid akuta fel. 

Teamet har fått instruktioner om hur de skall jobba och kommer t ex att på stället direkt söka bilda sig en uppfattning om varför problemet uppkommit och vad som bör åtgärdas.  

Kostnader

Fastighetsägaren debiteras för arbete och eventuella reservdelar. 

Jourgruppens medlemmar debiterar 800 kr/timme plus milersättning (18.50 per mil). 

Eftersom skador på pumparna har visat sig vara dyra att åtgärda är det av yttersta vikt att var och en ser till sina anläggningar. Vid frågor ring jourteamet.  

Vid behov pumpreparation har vi hittat tre firmor som vi kan rekommendera, nämligen: 

  1.  Sverull elektro Dynamo Backa Bergö gata 15, Hisings Backa, 031 269510. Nära älven bakom Stig Center. 
  1.  Polstjärnans Pumpservice Polstjärnegatan 4, 417 56 Göteborg, 0764 297707. 
  1.  SKT Service Landshövdingegatan 56A 421 38 Mölndal, 0724 027443. 

Ring någon i Sörkrokens Jourteam som har tillgång till en lånepump. De kan även bistå att installera den i den egna pumpgropen. De har även information hur pumpen ska levereras till service firman.  

Garantier

Föreningens leverantör av utrustning och pumpar lämnar en garanti på två år efter montage för fel som uppkommer under normal användning.  

Speciellt känslig mot felaktig användning är avloppspumpen, som fungerar säkert så länge man inte misshandlar den. 

Den mår inte bra av att köras torr och den får aldrig någonsin utsättas för sand, grus, kattsand, kakelfix, eller andra fasta föroreningar. Slitaget blir då väldigt stort och garantierna faller. 

Tänk t.ex. på att sandig potatis sköljer man lämpligen av någon annan stans än i diskhon i köket. 

Fett/flott och oljor skall man också undvika att slå ned i avloppet. Det slammar igen pumpgropen ganska fort med driftstörningar som följd.  

Jourteam

Namn Telefonnummer E-postadress
Andreas Ambjörnsson 0706-221347 ambjornsson30@hotmail.com
Sten-Erik Ingemarsson 0706-126159 alt 0303-226159 stenmtcho08@gmail.com
Stellan Johansson 0738-083334 alt 0303-226921 stellanjohansson28@gmail.com
Kent Knutsson 0733-261677 knutsson@garnet.o.se
Dennis Korneliusson 0700-966750