Behöver du hjälp med din pump/pumpstation läs under fliken Service.

Sörkrokens samfällighetsförening startade år 2018, läs gärna mer under fliken Om oss.

SENASTE NYHETSBREVET


Information från styrelsen gällande årsstämman den 8 juni 2021

Hej

Styrelsen planerar genomföra årsstämman tisdagen den 8 juni klockan 18.30. På grund av rådande situationer med Covid -19 förlägger vi stämman hos ordförande Hans Yngvesson med adresser Dalen 210. Där har vi möjligheten att vara i en större ”maskinhall” med gott om utrymme mellan deltagarna. Självklart anpassar vi oss efter rådande situation och följer de rekommendationer som FHM har vid datum för stämman. Håll er uppdaterade via Hemsidan.

Den inställda stämman som skulle genomföras den 22 april 2020 gör att vi har två års händelser att redovisa. Styrelsen satt kvar av förklarliga skäl och nu är det dags för genomgång av ekonomi, väsentliga händelser samt val av ledamöter.

En viktig rörelse på stämman är styrelsens önskan att börja förhandla med Kungälvs kommun om ett övertagande av Sörkrokens samfällighetsförening. Styrelsen kommer redovisa för- och nackdelar med att släppa ifrån sig föreningen. Kommunen förhandlar redan idag med ett antal andra föreningar. Enligt våra stadgar så måste ett majoritetsbeslut för att styrelsen skall ha mandat till att genomföra projektet.

Vi är den […]

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVETNyhetsbrevet innehåller aktuell information som rör föreningens medlemmar.

20 medlemmar prenumererar.


Verksamhetsberättelse